RTO/RPO – המשכיות עסקית

wood blocks-min

רציפות עסקית / Business Continuity Program הינה תוכנית רחבה שמטרתה לאפשר לארגון לעבוד בצורה רציפה ככל הניתן וזאת בהתאם ליעדים שנקבעו מבעוד מועד

מודל האבטחה בענן – אחריות משותפת

cloud security image

מודל האחריות המשותפת מגדיר את גבולות האחריות לאבטחה בענן במערכת היחסים של ספק/לקוח. חלוקת האחריות משתנה עבור סוגי השירותים השונים, IaaS, PaaS ו- SaaS.