monitored hero

שירותי ניטור מנוהלים

ארגונים רבים זקוקים ליכולות ניטור ברמות הגבוהות ביותר המתקיימות ב-NOC (Network Operation Center) as a Service
y-tech מספקת שירות זה וחוסכת ללקוחותיה את הצורך שבהקמה ובתפעול של מרכז בקרה 24/7

האתגרים
המרכזיים

מענה מהיר ואופטימלי

ניטור נועד לספק מענה מהיר במקרה של תקלה, אך חשוב לא פחות לוודא כי מנהל האירוע יידע לספק לו מענה אופטימלי, בפרט בסביבות IT פעילות

היכרות מקרוב

הקמת מערך הבקרה הכולל תוכנות, עובדים ותהליכי עבודה חייבת להיות מבוססת על היכרות מוחלטת עם פעילות הארגון, במיוחד בארגונים המחזיקים במידע רגיש ובסביבות IT פעילות

רציפות בניטור

כיצד ניתן לוודא רציפות בניטור 24/7 כדי להבטיח מעקב שוטף ויציב אחר הפעילות ובכך להפחית סיכונים, למנוע איומים ולפתור בעיות אבטחה

השירותים
שלנו

Security Information and Event Management - SIEM & IR TEAM

מערך ה- SIEM&IR של y-tech יודע להבטיח טיפול מקיף ומלא בהתרחשויות בהתבסס על יכולות מתקדמות של בדיקות אוטומטיות, זיהוי אירועים חריגים, ואבחון הקשרים בין אירועים שונים מהתקנים שונים

SOC AS A SERVICE

שירותי אבטחה מנוהלים הכוללים היבטים שונים של אבטחה מתקדמת ומותאמת אישית לצרכי הלקוח, לרבות הפעילות המתמשכת בניטור, הניהול וההתערבות באירועים ובמצבי חירום.

y-tech מציעה שירותי SOC מנוהל המשלבים שימוש ביכולות מתקדמות של שליטה ובקרה, מערכות אוטומטיות לניטור והתרעה, תוכנות אנליטיות מתקדמות לזיהוי אוטומטי של איומים ועוד

NOC AS A SERVICE

מערך הניטור של y-tech מנוהל בחדר בקרה מתקדם טכנולוגית המאויש באופן רציף כל השנה. היכולות הטכנולוגיות הגבוהות מאפשרות לזהות איומים פוטנציאליים בהצלחה גבוהה, במחשבים ורשתות, קווי תקשורת ובכלל המערך הטכנולוגי של הארגון

מענה מקיף

תפיסת האחריותיות שלנו כלפי לקוחותינו מחייבת אותנו להחזיק בידע המקיף ביותר בעולמות ה-IT ואבטחת המידע, וזאת כדי להבטיח מתן מענה מלא לצרכים הייחודיים של כל אחד מהם.

ניסיון מותאם

הניסיון הרחב שצברנו בשנות פעילותנו במגוון התעשיות ותחומי הידע, המשתלב עם ערך השירותיות המנחה אותנו, מאפשר לנו לספק פתרונות המתקדמים בתחומם, הכוללים מתודולוגיה ייחודית ומותאמים לצרכים של כל לקוח (Best Practices).

בין לקוחותינו