regulation icon hero

חבילות
רגולציה

הצורך לעמוד בסטנדרטים מחמירים ומתקדמים, המשתנים באופן תדיר, נכון במיוחד לארגונים עם שרשראות אספקה, אבל רלוונטי לעסקים בכל קנה מידה

האתגרים
המרכזיים

עמידה שוטפת בתקן

לאחר קבלת תקן, הארגון עומד מעת לעת למבחן עמידה בתנאיו. לשם כך הוא זקוק ליכולת לבצע שינויים בהתאם במהלך פעילותו המתמשכת, במחזורים של אחת לשנה לכל הפחות.

שינוי תפעולי

עמידה בסטנדרטים מקומיים או עולמיים, מצריכה לרוב ביצוע של שינוי תפעולי בארגון. הבנת התנאים הרגולטוריים וכיצד נערכים להם מהווים אתגר בפני עצמו

מיפוי חכם

השדה הרגולטורי העולמי הרחב והמורכב על מערכות התקינה הנלוות לכך, מחייב מיפוי חכם שלו, בהתאמה לצרכים הספציפיים של החברה

השירותים
שלנו

צוות IR

אחת הדרישות הרגולטוריות הנפוצות היא להעמיד צוות IR לרשות הארגון לניהול אירוע סייבר בעת התרחשותו. לקוחות y-tech המנוהלים בסביבה הטכנולוגית של החברה, נהנים מיכולת מתן מענה מיידי ויעיל במיוחד מצד צוות ה-IR של y-tech

SOC מנוהל

שירותי אבטחה מנוהלים הכוללים היבטים שונים של אבטחה מתקדמת ומותאמת אישית לצרכי הלקוח, לרבות הפעילות המתמשכת בניטור, הניהול וההתערבות באירועים ובמצבי חירום.

y-tech מציעה שירותי SOC מנוהל המשלבים שימוש ביכולות מתקדמות של שליטה ובקרה, מערכות אוטומטיות לניטור והתרעה, תוכנות אנליטיות מתקדמות לזיהוי אוטומטי של איומים ועוד

CISO

שירות המבטיח כי אבטחת המידע והמערכות של הארגון יעמדו בתקנים הרלוונטיים. שירות CISO של y-tech מספק ללקוח פיקוח ומעקב מקיפים ודקדקניים על פעילותו בהיבטים של אבטחת המידע, כפועל יוצא מצרכי התקינה

מענה מקיף

תפיסת האחריותיות שלנו כלפי לקוחותינו מחייבת אותנו להחזיק בידע המקיף ביותר בעולמות ה-IT ואבטחת המידע, וזאת כדי להבטיח מתן מענה מלא לצרכים הייחודיים של כל אחד מהם.

ניסיון מותאם

הניסיון הרחב שצברנו בשנות פעילותנו במגוון התעשיות ותחומי הידע, המשתלב עם ערך השירותיות המנחה אותנו, מאפשר לנו לספק פתרונות המתקדמים בתחומם, הכוללים מתודולוגיה ייחודית ומותאמים לצרכים של כל לקוח (Best Practices).

בין לקוחותינו