retaling hero

קמעונאות

פעילות מבוזרת בענף הקמעונאות מצריכה תקשורת מאובטחת, תמיכה במספר רב של אפליקציות ויכולת שרידות בכל תרחיש אפשרי

מה שצריך לדעת על ענף הקמעונאות

למרות השונות הגדולה בין השחקנים הפעילים בענף הקמעונאות, המשותף לכולם הוא מבנה הפעילות, שלרוב בנוי ממשרד ראשי ומרלו"ג, ופריסה של חנויות ברחבי הארץ. מבנה זה מצריך הטמעה של תקשורת מאובטחת לכל הסניפים והמטה, תמיכה באפליקציות בענן ויכולת שרידות במערכי התקשורת, אבטחת המידע והחומרה.

 

כל דקה ללא זמינות ותקינות מלאה של מערכות המידע, עלולה להביא להשלכות כלכליות אדירות. הפתרונות של y-tech מאפשרים את רמת השירות, הזמינות והשרידות הנדרשת.

challange 1

פעילות מבוזרת

הביזור של הפעילות על פני מטה וסניפים מצריך תקשורת מאובטחת ורציפה בין כל היחידות הקיימות

challange 2

מיקוד בפתרונות

ריבוי של פתרונות טכנולוגיים בענף מצריכים ספק מנוסה ובעל ידע שיוכל להתמודד עם מגוון זה

challange 3

צמצום תקלות

צמצום ההתכנות לתקלות למינימום ההכרחי כדי למנוע פוטנציאל לנזק כלכלי משמעותי לארגון

פתרונות
לענף

שירותי אבטחה מנוהלים

סיכוני סייבר לחברות קמעונאיות מאיימות באופן ישיר על הפעילות התקינה והרציפה שלהן. שירותי אבטחה מנוהלים המספקת y-tech כוללים בחירה במערכות הסייבר המדויקות לצרכים וניהול מלא שלהן על ידי הצוות המובחר של החברה.

 

אבטחת סייבר

האופי הייחודי של פעילות ענף הקמעונאות מצריך התאמה של פתרונות סייבר לצרכים הספציפיים של הענף על מנת להבטיח הגנה היקפית ומלאה. הידע והניסיון ש-y-tech צברה בתחום מבטיחים התאמה מלאה של מערכות הסייבר המספקות הגנה היקפית מיטבית לארגון.

תקשורת מאובטחת

הפעילות המבוזרת בענף מצריכה תקשורת מאובטחת ללא פשרות. y-tech מציעה פתרון מקיף הכולל יכולות שרידות, פתרונות DR והמשכיות עסקית.

 

 

 

שירותי ניטור מנוהלים

הצורך לוודא יכולת שרידות בכל תרחיש, מעודד חברות קמעונאיות רבות להסתמך על שירותי ניטור מנוהלים. שירות זה, המסופק על-ידי y-tech, חוסך ללקוחותיה את הצורך שבהקמה ובתפעול של מרכז בקרה 24/7.

 

חבילות רגולציה

הציפייה לעמידה בסטנדרטים מתקדמים לענף, לצד צרכים רגולטוריים משתנים, מצריכים מציאה של השותף הנכון שייצר ודאות רגולטורית. y-tech מספקת שקט מלא ללקוחותיה בתחום בדאגה לעמידה שוטפת ומלאה בדרישות הרגולטוריות.

IT מנוהל

שימוש באפליקציות מרובות בענף נעשה בצורה מיטבית באמצעות שירות IT מנוהל. y-tech היא שותף מהימן היודע לנהל בצורה כוללת, חכמה ויעילה מערך זה.

 

 

babystar

״המעבר לענן של y-tech חולל מהפכה בחיי היומיום של החברה. אנחנו לא עסוקים יותר בניהול תשתיות, לא מכבים יותר שרפות, ומסתכלים רק קדימה״.

אבי לנקרי
מנהל חנות בייבי סטאר, סניף ראשון לציון