מודל האבטחה בענן – אחריות משותפת

cloud security image

מודל האחריות המשותפת מגדיר את גבולות האחריות לאבטחה בענן במערכת היחסים של ספק/לקוח. חלוקת האחריות משתנה עבור סוגי השירותים השונים, IaaS, PaaS ו- SaaS.